Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 „Taebla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2023, 1

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 „Taebla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 16.11.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Arengukava muutmine

  Muuta „Taebla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028“ ja asendada Lisa uue redaktsiooniga (Lisa).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavolikogu esimees

Lisa Taebla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json