Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 16.06.2022 määruse nr 12 "Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2023, 2

Põltsamaa Vallavolikogu 16.06.2022 määruse nr 12 "Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

Vastu võetud 16.11.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 16.06.2022 määrust nr 12 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) teenistujate IV põhipalgagrupp, kuhu kuuluvad struktuuriüksuste juhid (vallasekretär, osakondade juhatajad) ja IT juht;“
2) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:

PalgagruppPalgavahemik (eurodes)
IRiiklik alampalk - 1400
II1200 - 1800
III1500 - 2400
IV2200 - 3200
V2800 - 3500

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.01.2024.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json