ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 – 2035 kinnitamine

Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 – 2035 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2023, 3

Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 – 2035 kinnitamine

Vastu võetud 15.11.2023 nr 20
jõustumine 01.12.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 23.05.2019 määrus nr 14 „Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019 – 2031 kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub alates 01.12.2023.

Vahur Poolak
volikogu esimees

Lisa Tartu valla ÜVK arendamise kava 2023-2035

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json