Rahandus ja eelarveMaksud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Valga valla hallatava asutuse Karula Hooldemaja teenuskoha maksumuse kinnitamine

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2023, 6

Valga valla hallatava asutuse Karula Hooldemaja teenuskoha maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 15.11.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Valga valla hallatava asutuse Karula Hooldemaja teenuskoha maksumus.

§ 2.   Teenuskoha maksumuse suurus

  Kinnitada teenuskoha maksumuseks 1145 eurot kuus, millest hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tegelike kulude maksumus ühe teenusesaaja kohta on 543 eurot kuus.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Vallavalitsuse 24. november 2022 määrus nr 10 „Valga valla hallatava asutuse Karula Hooldemaja kohamaksumuse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Kaupo Kutsar
asevallavanem vallavanema ülesannetes

Diana Asi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json