Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu valla 2023. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2023, 13

Tartu valla 2023. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 15.11.2023 nr 21

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Tartu valla 2023. aasta lisaeelarve vastavalt lisale järgmiselt:

  (1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 269 262 eurot;

  (2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 258 992 eurot;

  (3) suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas 166 051 eurot;

  (4) suurendada finantseerimistegevuse eelarvet summas 51 282 eurot.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Vahur Poolak
volikogu esimees

Lisa Tartu valla 2023. aasta II lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json