HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2024-2029

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2024-2029 - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2023, 12

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2024-2029

Vastu võetud 16.11.2023 nr 40

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 ja Saarde Vallavolikogu 24.01.2018 määruse nr 5 „Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll arengukava aastateks 2024-2029 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01.01.2024.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu aseesimees

Lisa Arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json