SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2013, 26

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine

Vastu võetud 10.12.2013 nr 5
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 23 lõike 1 ning Antsla Vallavolikogu 28. juuni 2011. a määrusega nr 7 kehtestatud,,Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale" § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Hooldajatoetuse määr

  Kehtestada hooldajatoetuse määraks puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 12. detsember 2012. a määrus nr 18,,Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine".

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. jaanuaril 2014. a

Merike Prätz
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json