Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva linna 2016. aasta eelarve

Elva linna 2016. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 14

  Elva linna 2016. aasta eelarve

  Vastu võetud 14.12.2015 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Elva linna põhimääruse § 48 lg 2, Elva linna kaasava eelarve menetlemise korra § 7 lg 7 ja Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise korra § 9 lg 8 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva linna 2016. aasta eelarve kogumahus 9 414 690 eurot vastavalt lisale.

  § 2.  Kinnitada Elva linna 2016. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.  Kinnitada Elva linna 2016. aasta eelarve kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud ettepanekute nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja punkti 5 „Investeerimistegevuse eelarve“.

  § 4.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2016. aasta linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

  § 5.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 6.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Elva linna 2016.aasta eelarve