ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 28

  Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 10.12.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja lõike 2 ning Koigi valla põhimääruse § 12 lõike 1 alusel

  § 1.   Kinnitada Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avalikustada Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 Koigi valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi teatajas avaldamist.

  Elmar Luha
  volikogu esimees

  Lisa Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

  Lisa Koigi küla skeem

  Lisa Päinurme küla skeem

  Lisa Sõrandu küla skeem

  /otsingu_soovitused.json