Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 39

Räpina valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 16.12.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 ’’Räpina valla finantsjuhtimise kord’’ § 4 lõike 4 ja § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2016. aasta eelarve

  Kinnitada Räpina valla 2016. aasta eelarve:
  1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) Põhitegevuse tulud vastavalt lisale 2;
  3) Põhitegevuse kulud vastavalt lisale 3;
  4) Investeerimistegevuse tulud ja kulud vastavalt lisale 4.

§ 2.   Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kinnitamine

  Kinnitada hoonete välisilme parandamise toetusteks eraldatud vahenditeks 1 000 eurot.

§ 3.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 880 000 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisa1 Räpina valla 2016. aasta koondeelarve

Lisa2 Räpina valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulud

Lisa3 Räpina valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulud

Lisa4 Räpina valla 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse tulud ja kulud

/otsingu_soovitused.json