ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine

Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 44

  Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine

  Vastu võetud 16.12.2015 nr 40
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 37 lg 3 p 2 ja majandus- ja taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused § 2 lg 2, § 10 alusel.

  § 1.  Kinnitada valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016. a.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  Lisa Soojamajanduse arengukava