Teksti suurus:

Rõngu Vallavolikogu 18.12.2014. a määruse nr 15 „Rõngu Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 7

Rõngu Vallavolikogu 18.12.2014. a määruse nr 15 „Rõngu Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Muuta Rõngu Vallavolikogu 18.12.2014. a määruse nr 15 „Rõngu Vallavalitsuse palgajuhend“ § 2 ning kehtestada see alljärgnevalt:
§ 2. Teenistujate põhipalgad
Rõngu Vallavalitsuse teenistujate põhipalgad kehtestatakse järgmiselt:

Teenistujad

Teenistuskoha nimetus

Koormus

Põhipalk/töötasu
(1,0 koormusega)

 Ametnikud

Vallasekretär

1

1400

Sotsiaalteenistuse juhataja

1

1250

Arenguteenistuse juhataja

1

1250

Keskkonnateenistuse juhataja

1

1250

Ehitusteenistuse juhataja

0,5

1250

Lastekaitsespetsialist

1

1200

Vallasekretäri abi

1

1040

Töötajad

Tehnikajuht

1

1040

Koristaja

0,5

 480

Kalmistuvaht

1

 585

 

Abitööline

2

480-585

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Sulev Kuus
volikogu esimees