Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu tööorganite liikmete töötasustamine

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 8

Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu tööorganite liikmete töötasustamine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.  Volikogu esimehe töötasu

  Volikogu esimehele makstakse töötasu 525 eurot kuus.

§ 2.  Volikogu liikmetele makstav tasu istungist osavõtu eest

  Volikogu liikmetele (välja arvatud volikogu esimehele) makstakse tasu volikogu istungist osavõtu eest 32 eurot istungi kohta.

§ 3.  Volikogu komisjonide ja eestseisuse liikmetele makstav tasu

  Volikogu moodustatud komisjonide (alatiste ja ajutiste) ning eestseisuse liikmetele makstakse tasu komisjoni ja eestseisuse koosolekust osavõtu eest 11 eurot koosoleku kohta.

§ 4.  Hüvituse maksmine

  Volikogu liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused volikogu esimehe kinnitatud kuludokumentide alusel.

§ 5.  Tasu arvestamise kord ja väljamaksmine

 (1) Tasu arvestamise aluseks on volikogu istungite ja komisjonide ning eestseisuse koosolekute protokollid.

 (2) Töötasu väljamaksmine toimub üks kord kvartalis kvartalile järgneva kuu 6ndal kuupäeval tasu saaja isiklikule pangakontole.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 10.12.2015. a määrus nr 21 „Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu tööorganite liikmete töötasustamine“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Sulev Kuus
volikogu esimees