EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituse andmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 14

Volituse andmine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 34
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 6 alusel ning arvestades Võru Linnavolikogu 11. novembri 2015 määruse nr 19 "Linnavara eeskiri" § 1 lg 2 p 2 ja 4 sätestatut.

§ 1.  Volituse andmine

  Võru Linnavalitsusel on õigus anda otsustuskorras müügikoha hooajalise laienduse korraldamisel linna omandis olev maa-ala, tee, tänav, park, väljak või selle osa ajutiselt taotleja tasuta kasutusse.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavolikogu 11. mai 2016 määrus nr 22 "Volituse andmine" (RT IV, 17.05.2016, 11).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Tõnu Jõgi
volikogu aseesimees