Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord“, Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“, Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“, Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Tugiisikuteenuse osutamise kord“ muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 32

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord“, Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“, Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“, Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Tugiisikuteenuse osutamise kord“ muutmise määrus

Vastu võetud 15.12.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja lg 2, § 23 lg 1 ning § 26 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise kord” muutmine

  § 1 lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Sotsiaaltoetust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.“.

§ 2.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale” muutmine

  § 1 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kiili vald. Erandina võib hoolduse seada Kiili vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.”.

§ 3.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” muutmine

  § 1 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kiili vald. Erandina võib hoolduse seada Kiili vallas elavale isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.”.

§ 4.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 12 „Tugiisikuteenuse osutamise kord” muutmine

  (1) § 1 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist isikutele ja peredele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.”.

  (2) § 5 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tugiisikuteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Kiili valda registreeritud üksikisikud või pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.”.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json