Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadustest tulenevate ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 42

Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ja liiklusseadustest tulenevate ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida ehitusseadustikuga kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmine Anija Vallavalitsusele.

§ 2.   Planeerimisseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ja kohalikule omavalitsuse üksusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmine Anija Vallavalitsusele.

§ 3.   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ülesannete delegeerimine

  Delegeerida ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmine Anija Vallavalitsusele.

§ 4.   Liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ja valla kui tee omanikule pandud ülesannete ja kohustuste täitmine Anija Vallavalitsusele.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Anija Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvides 1- 4 nimetatud seaduste alusel Anija Vallavalitsusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmine.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json