EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 72

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 16.11.2006 nr 42
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2013RT IV, 25.01.2013, 528.01.2013
19.05.2016RT IV, 25.05.2016, 1828.05.2016
15.12.2016RT IV, 22.12.2016, 3501.01.2017, osaliselt 01.07.2017

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 2 ja kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõigete 4 ja 6 alusel.
[RT IV, 25.01.2013, 5 - jõust. 28.01.2013]

1. osa Üldsätted 

§ 1. - § 7. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

2. osa Maksumäär ja -periood 

§ 8. - § 10. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

§ 11.  Maksumäärad reklaami 1 m² eest on vastavalt tsoonidele alljärgnevad:
1) I tsoon: Jõhvi linna tänavad - Rakvere, Narva mnt, Keskväljak, Tartu mnt, Pargi, Linda ning Jõhvi valla piiresse jääva Tallinn-Narva maantee ja Tartu maantee ääres – 3,20 eurot 1 m² eest kuus;
2) II tsoon: ülejäänud Jõhvi linna territooriumil – 2,56 eurot m² eest kuus;
3) III tsoon: Tammiku alevik, Jõhvi ja Kose küla – 1,92 eurot m² kuus;
4) IV tsoon: mujal Jõhvi valla haldusterritooriumil – 1,28 eurot m² eest kuus;
5) linna tänavate kohal – 3,83 eurot m² eest kuus;
6) ühissõidukitel ja taksodel, mille registreerimiskohaks on Jõhvi vald – 1,92 eurot m² eest kuus;
7) mittestatsionaarne reklaam – 12,78 eurot kuus;
8) liikuv reklaam – 3,20 eurot 1 m² eest päevas;
9) alkohoolsete jookide reklaamimisel (sõltumata etanoolisisalduse mahuprotsendist) rakendatakse kolmekordset maksumäära;
10) ühe reklaamlipu kuumaksumäär on 6,39 eurot.
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 24 - jõust. 01.01.2011]

§ 12. - § 17. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

3. osa Maksudeklaratsioon 

§ 18. - § 21. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

4. osa Maksusoodustused 

§ 22. - § 25. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

5. osa Maksuhaldur 

§ 26. - § 28. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

6. osa Vastutus maksumääruse rikkumise eest 

§ 29. - § 31. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

7. osa Määruse rakendamine ja jõustumine 

§ 32. - § 33. [Kehtetud]
[RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]

Lisa
[Kehtetu - RT IV, 22.12.2016, 35 - jõust. 01.01.2017]