ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 – 2028 kinnitamine

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 – 2028 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2017, 45

  Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 – 2028 kinnitamine

  Vastu võetud 14.12.2017 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada “Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 - 2028” vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 24.01.2013 määrus nr 85 „Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012- 2024 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaan Oruaas
  Volikogu esimees

  Lisa Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 – 2028. Plaanidega saab tutvuda valla kodulehel.

  /otsingu_soovitused.json