Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 20

Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve

Vastu võetud 20.12.2018 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve


Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve kogumaht on 157 738 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-4.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa 1 Koond

Lisa 2 Tulud

Lisa 3 Kulud

Lisa 4 Investeeringud

/otsingu_soovitused.json