Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rakvere linna 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 24

Rakvere linna 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2018 nr 36
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012 a. määruse nr 21 „Rakvere linna põhimäärus“ § 27 lõike 7 alusel.

§ 1.  Linnaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Rakvere linna 2019. aasta eelarve kogumahuga 28 553 888 eurot vastavalt lisale.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada Rakvere linnavalitsusel:
 1) võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 1 000 000 eurot 2019. aasta jooksvate kulude katteks;
 2) võtta 2019. aasta investeeringute omaosaluse katteks laenu mahus kuni 1 411 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
 3) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3.  Määrus jõustumine.

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

Lisa Rakvere linna 2019.aasta eelarve