HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 28

  Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2018 nr 8

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 7 lõike 3 alusel.

  § 1.   Mehikoorma Põhikooli arengukava kinnitamine

    Kinnitada Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2018–2022 (lisatud).

  § 2.   Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Enel Liin
  vallavanem

  Kalle Laht
  vallasekretär

  Lisa Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022

  /otsingu_soovitused.json