HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järvakandi Kooli arengukava aastateks 2018-2021

Järvakandi Kooli arengukava aastateks 2018-2021 - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 39

Järvakandi Kooli arengukava aastateks 2018-2021

Vastu võetud 19.12.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Kehtna Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 81 „Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi Kooli arengukava aastateks 2018- 2021 (lisa 1).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Järvakandi Kooli arengukava

/otsingu_soovitused.json