Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 41

Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 38
jõustumine 15.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõikeid 6 ja 7.

§ 1.   Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

  (1) Kiita heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Kehtna Vallavalitsus avalikustab Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, Kehtna Vallavolikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid ja teabe arengustrateegia menetlemise kohta valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengustrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 2.   Arengustrateegia avalikustamine


Raplamaa 2035+ arengustrateegia avalikustatakse Kehtna valla veebilehel.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2019.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1  Raplamaa arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json