Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 50

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Vastu võetud 18.12.2018 nr 31
jõustumine 15.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2019‒2035+ kinnitamine

  (1) Kiita heaks Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2019‒2035+ vastavalt lisale.

  (2) Arengustrateegia lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” kiidetakse heaks eraldi õigusaktiga.

§ 2.   Arengustrateegia avaldamine

  Võru maakonna arengustrateegia avaldada Antsla valla veebilehel.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2019. a.

Merike Prätz
volikogu aseesimees

Lisa Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+

Lisa 1 Maakonna hetkeolukorra ülevaade

Lisa 2 Arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega

/otsingu_soovitused.json