Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 54

Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõikeid 6 ja 7.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Kiita heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+ vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Avalikustamine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avalikustatakse Rapla valla veebilehel.

  (2) Rapla Vallavalitsusel avalikustada Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, Rapla Vallavolikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid ja teabe arengustrateegia menetlemise kohta valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengustrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 2019. aasta 15. jaanuaril.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Raplamaa arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json