Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2020, 18

Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.12.2020 nr 53

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 ning „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra“ § 14 lõigete 3 ja 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json