Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2020, 34

Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026

Vastu võetud 17.12.2020 nr 109

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 39 lg-te 1-3, § 42 ja 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

Lisa Hiiumaa valla jäätmekava 2021-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json