Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2018, 3

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruses nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ (RT IV, IV, 22.02.2017, 13) tehakse järgmine muudatus:
paragrahvis 35 asendatakse sõna „järelevalveinspektor“ sõnaga „järelevalvespetsialist“.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees