Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määruse nr 14 "Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2018, 7

Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määruse nr 14 "Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määruse nr 14 „Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” § 4 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määruse nr 14 „Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseis kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.";

2) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json