ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2018, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 19.12.2017 nr 24
RT IV, 29.12.2017, 106
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.01.2018RT IV, 23.01.2018, 826.01.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Tõrva vallas.

§ 2.   Üldalused

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

§ 3.   Piirmäärad

  (1) Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) üür kuni 2,50 eurot m2 eest kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1,50 eurot m²;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,50 eurot m²;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 20 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 5 eurot perekonnaliikme kohta kuus;
[RT IV, 23.01.2018, 8 - jõust. 26.01.2018]
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
- kaugküttega eluruum kuni 3,50 eurot m2 kohta kuus;
- kaugkütteta (ahiküttega, pliit, kamin, lokaalkatlamaja) eluruum kuni 2 eurot m2 kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot kuus perekonna esimese liikme kohta ja kuni 20 eurot kuus iga järgneva perekonnaliikme kohta ning kuni 3 eurot kuus normpinna 1 m2 kohta kütmiseks eluruumides, kus puuduvad alternatiivsed kütmise võimalused;
[RT IV, 23.01.2018, 8 - jõust. 26.01.2018]
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 15 eurot leibkonna kohta kuus;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu kuni 4 eurot perekonna iga liikme kohta kuus;
  12) muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule – kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

  (2) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 8, 9, 10 ja 11 nimetatud kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piimäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisel ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (5) Määrus jõustub 01.jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json