HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Peipsiääre valla 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava

Peipsiääre valla 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2020, 3

  Peipsiääre valla 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava

  Vastu võetud 21.01.2020 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, noorsootöö seaduse § 15² lõigete 1 ja 2 ja Peipsiääre Vallavolikogu 12. detsembri 2018 määruse nr 50 „Ülesannete täitmise delegeerimine“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Peipsiääre valla 2020.aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse 19.12.2018 määrus nr 11 „Peipsiääre valla 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aleksandr Širokov
  vallavanem

  Marys Piller
  andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa 1 Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2020-31.12.2020

  Lisa 2 Peipsiääre valla noorte ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.10.2019

  /otsingu_soovitused.json