HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2020. aastaks

Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2020. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2020, 5

  Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2020. aastaks

  Vastu võetud 21.01.2020 nr 4

  Määrus kehtestatakse Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" § 6 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada 2020. aastal eralasteaiale täisajalist õppekohta kasutava lapse kohta eraldatava toetuse suuruseks 282 eurot kuus.

  § 2.   Kohaldada haridusliku erivajadusega lapse puhul eraldatavale käeoleva määruse paragrahvis 1 kinnitatud toetuse määrale järgmisi koefitsiente:


  1) tasandusrühmas ja kehapuudega laste rühmas täisajalist õppekohta kasutava lapse kohta koefitsient 2, toetuse suurus 564 eurot kuus;
  2) sobitusrühmas täisajalist õppekohta kasutava lapse kohta koefitsient 3, toetuse suurus 846 eurot kuus;
  3) liitpuudega laste rühmas ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas täisajalist õppekohta kasutava lapse kohta koefitsient 6, toetuse suurus 1 692 eurot kuus.

  Urmas Klaas
  Linnapea

  Anneli Apuhtin
  Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json