HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine

Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2020, 8

Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine

Vastu võetud 16.01.2020 nr 2
, rakendatakse alates 1.01.2020

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2, Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2008. a määruse nr 75 „Sillamäe Muusikakooli põhimäärus“ § 17 lõike 4 ja Sillamäe Linnavolikogu 29. mai 2012. a määruse nr 79 „Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei põhimäärus“ § 16 lõike 4 alusel ning kooskõlas „Huvikooli seaduse“ § 21 lõikega 3.

§ 1.   Arvestuslik maksumus

  Kinnitada 2020. aastaks õpilaskoha arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta:
  1) Sillamäe Muusikakoolis – 220,00 eurot kuus (2 640,00 eurot aastas);
  2) Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses Ulei – 78,00 eurot kuus (936,00 eurot aastas).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020. a.

Tõnis Kalberg
linnapea

Andrei Ionov
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json