Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kambja valla 2020. aasta eelarve

Kambja valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2020, 11

  Kambja valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 21.01.2020 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kambja valla 2020. aasta eelarve kogumahus 21 830 131 eurot võetakse vastu vastavalt lisadele.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2020. a.

  Heiki Sarapuu
  volikogu esimees

  Lisa 1 Koondeelarve 2020

  Lisa 2 Põhitegevuse tulud 2020

  Lisa 3 Põhitegevuse kulud 2020

  Lisa 4 Investeeringud 2020

  /otsingu_soovitused.json