Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 2

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Vastu võetud 15.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 59 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Vastuvõtmine

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava jõustumine

  Eelnimetatud jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi ühise jäätmeveo piirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Jäätmekava

/otsingu_soovitused.json