ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030 kinnitamine

Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 27

  Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030 kinnitamine

  Vastu võetud 17.02.2016 nr 6

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 11 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 15. märtsi 2012 määrus nr 3 „Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 kinnitamine”.

  Leida Kuld
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Võhma linna ÜVK arendamise kava 2016-2030

  Lisa 1 Võhma linna veetrasside skeem

  Lisa 2 Võhma linna kanalisatsioonitrasside skeem

  Lisa 3 Võhma linna sadeveetrasside skeem

  Lisa 4 Võhma linna hüdrantide skeem

  /otsingu_soovitused.json