ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 kinnitamine

Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2017, 36

  Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 kinnitamine

  Vastu võetud 16.02.2017 nr 4

  Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 4 lõigete 1 ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 37 alusel.

  § 1.   Kinnitada Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määrus nr 11 „Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Jorma Õigus
  Volikogu esimees

  Lisa 1 ÜVK arendamise kava 2017-2030

  Lisa 2 Veetrassid

  Lisa 3 Kanalisatsioonitrassid

  Lisa 4 Hüdrandid

  Lisa 5 Reoveekogumisala

  /otsingu_soovitused.json