Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõgeva linna 2017. aasta 1. lisaeelarve

Jõgeva linna 2017. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2017, 49

  Jõgeva linna 2017. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 16.02.2017 nr 66

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Jõgeva Linnavolikogu 16. juuni 2011. a määruse nr 6 „Jõgeva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 8 lõike 11 alusel.

  § 1.  Jõgeva linna 2017. aasta 1. lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisana.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mihkel Kübar
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Jõgeva linna 2017. aasta 1. lisaeelarve