Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2017, 57

Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 22.02.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 määruse nr 22 „Kuusalu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine” ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 342 762 eurot;
põhitegevuse kulud -374 921 eurot;
investeerimistegevuse kulud –998 004 eurot;
finantseerimistegevuse tulud 750 000 eurot
ja likviidsete varade muutus – 280 163 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2017. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json