Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2017. aasta teine lisaeelarve

Rae valla 2017. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2017, 58

  Rae valla 2017. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 21.02.2017 nr 67

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse

  § 1.  Rae valla 2017. aasta teise lisaeelarve kinnitamine

   (1) Vähendada 2017. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 450 000 eurot.

   (2) Vähendada 2017. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 1 000 000 eurot.

   (3) Vähendada 2017. aasta likviidseid varasid 550 000 eurot.

   (4) Punktides 1 – 3 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json