Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 2

Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 13.02.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ §-i 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Omasteta või tundmatu surnu matmise või tuhastamise korraldab vallavalitsus. Sellega seotud kulud kaetakse riigieelarvest vallale matusetoetuseks eraldatud vahenditest“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json