Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 “Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 26

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 “Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Vastu võetud 15.02.2018 nr 3

Määrus kehtestataks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmine

  Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruses nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) § 2 lg 1 p 5 tunnistatakse kehtetuks;
  2) § 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Volt
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json