Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut

Vastu võetud 19.09.2018 nr 39
RT IV, 26.09.2018, 13
jõustumine 29.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2021RT IV, 23.02.2021, 826.02.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja korraldus

  (1) Heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” (edaspidi konkurss vastavas käändes) eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele.

  (2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) korraldamisel.

  (3) Konkursist teavitatakse valla lehes Valla Teataja ja Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (4) Kehtetu -
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (5) Ettepanekuid konkursile sobivate kinnistute kohta võib esitada iga isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult või suuliselt vallavalitsusele ja võimalusel teatatakse kinnistu omaniku kontaktandmed. Ettepaneku alusel küsib hindamiskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (6) Hindamiseks moodustab vallavalitsus 5–7 liikmelise hindamiskomisjoni. Komisjon külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

  (7) Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
  1) elamud tiheasustuses;
  2) maakodud
  3) kortermajad;
  4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

  (8) Eelneval viiel aastal esikoha võitnud kinnistud samas rühmas kandideerida ei saa.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

§ 2.   Konkursi läbiviimise tähtajad

  (1) Kandidaate konkursile võib esitada igal aastal kuni 20. maini, teatades võimalikust kandidaadist Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele telefoni teel, e-postiga aadressil vald@pparnumaa.ee või posti teel (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu maakond, 87701).
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (2) Komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 01. juunist kuni 10. juulini ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 31.augustiks.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

§ 3.   Hindamise alused

  Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest.

§ 4.   Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

  (1) Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute rühmas välja kolm paremat; kortermajade ning sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide rühmas ainult parima ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks ja autasustamiseks vallavalitsusele.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (2) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata. Samuti jääb komisjonile õigus anda eriauhind kinnistule, kus on eeskujulikult lahendatud mõni kujunduselement.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (3) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Konkursi tulemused avalikustatakse valla lehes Valla Teataja ja valla veebilehel.

  (5) Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu".

  (6) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil osalenud objekt juhul, kui selle üldheakorras esineb olulisi puudusi.

  (7) Konkursi võitjaid autasustatakse valla aastapäeval oktoobris. Kõiki konkursil osalejaid tunnustatakse tänukirjaga ja rühmade parimaid autasustatakse lisaks seinaplaadiga.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

  (8) Parimad kinnistud saavad rahalised auhinnad:
  1) I koht - 200 euro väärtuses;
  2) II koht - 150 euro väärtuses;
  3) III koht - 100 euro väärtuses.
[RT IV, 23.02.2021, 8 - jõust. 26.02.2021]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json