Teksti suurus:

Märjamaa Vallavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 28

Märjamaa Vallavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne“ muutmine

Vastu võetud 03.02.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel arvestades Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määrust nr 31 „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“.

§ 1.   Määruse muutmine

  Märjamaa Vallavalitsuse 27.06.2018 määruses nr 14 „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne“ muudetakse paragrahvi 1 ja lisatakse punkt 13 järgmises sõnastuses:
„13) veeseaduse § 250 lõike 1 alusel keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Välis
vallavanem

Maigi Linna
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json