Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Vastu võetud 27.06.2018 nr 14
RT IV, 03.07.2018, 65
jõustumine 06.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2021RT IV, 23.02.2021, 2826.02.2021

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel arvestades Märjamaa Vallavolikogu 19. juuni 2018. a määrust nr 31 „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ ja Märjamaa Vallavolikogu 15.03.2016 määruse nr 54 „Lastekaitseseaduse, sotsiaalhoolekandeseaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõiget 1 ja lõiget 4.

§ 1.   Riiklikku järelevalvet teostavate ametikohtade loetelu

  Ametikohad, mida täitvatel ametnikel on järgmiste seaduste alusel riikliku järelevalve teostamise ülesanne, on:
  1) jäätmeseaduse § 119 lõigete 1 ja 4 alusel keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil;
  2) pakendiseaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil;
  3) kalmistuseaduse § 12 lõike 1 alusel haldusosakonna juhatajal ja järelevalvespetsialistil;
  4) kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel vallasekretäril ja järelevalvespetsialistil;
  5) liiklusseaduse § 193 lõike 1 alusel haldusosakonna juhatajal ja järelevalvespetsialistil;
  6) looduskaitseseaduse § 702 lõike 2 alusel keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil;
  7) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 621 lõike 2 alusel keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil;
  8) reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punkti 4 alusel haldusosakonna juhatajal ja järelevalvespetsialistil;
  9) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 154 lõigete 1, 2, 21, 5 ja 6 alusel abivallavanemal, haldusosakonna juhatajal, keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil;
  10) korrakaitseseaduse § 571 punkti 2 alusel vallasekretäril, haldusosakonna juhatajal ja järelevalvespetsialistil;
  11) lastekaitseseaduse § 21, 22, 24, 27 ja 31 alusel lastekaitsespetsialistil;
  12) lastekaitseseaduse § 23 lõike 1 alusel lastekaitsespetsialistil ja järelevalvespetsialistil;
  13) veeseaduse § 250 lõike 1 alusel keskkonnaspetsialistil ja järelevalvespetsialistil.
[RT IV, 23.02.2021, 28 - jõust. 26.02.2021]

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json