Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 32

Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.02.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 9 778 826 eurot, põhitegevuse kulud summas 9 777 992 eurot, investeerimistegevus summas -1 823 741 eurot, finantseerimistegevus summas 1 385 130 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Vallavalitsusele volituse andmine

  (1) Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Lubada vallavalitsusel võtta 2021. aasta investeeringute finantseerimiseks laenu kuni 1,65 miljonit eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json