HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kiltsi Põhikooli arengukava kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 33

Kiltsi Põhikooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 18.02.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 67 lõike 2 alusel

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2021-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 15 "Kiltsi Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa   Kiltsi Põhikooli arengukava 2021-2025

/otsingu_soovitused.json