Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2022, 10

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 17.02.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 13 „Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ paragrahvi 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „1) sünnitoetus 500 eurot;“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Enne 1. jaanuari 2022. a sündinud lapse pooleteise aastaseks saamisel makstakse 50% kehtestatud määrast 500 eurot.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json