Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2012
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2012, 2

Saku Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 15.03.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 19. augusti 2010. a määruses nr 17 "Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvi 7 lõike 3 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks.
  2) Paragrahvi 8 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: „1) ettepanekute tegemine kõigis spordikeskuse tööd ja valla spordi arengut puudutavates küsimustes;“.

§ 2.   Saku Vallavolikogu 11. novembri 2010. a määruses nr 24 "Saku Päevakeskuse põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvi 7 lõike 3 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks.
  2) Paragrahvi 8 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: „1) ettepanekute tegemine kõigis päevakeskuse tööd ja valla sotsiaalhoolekande arengut puudutavates küsimustes;“.

§ 3.   Saku Vallavolikogu 9. detsembri 2010. a määruses nr 31 "Saku Valla Noortekeskuse põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) Paragrahvi 7 lõike 3 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks.
  2) Paragrahvi 8 lõike 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt: „4) noortekeskuse eelarve eelnõu läbivaatamine ning arvamuse avaldamine;“.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marianne Rande
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json