Teksti suurus:

Sindi linna 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2013, 15

Sindi linna 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 14.03.2013 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.   Sindi linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Sindi linna 2013. aasta eelarve vastavalt lisale.

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud kogumahus 3 165 467 eurot, põhitegevuse kulud kogumahus 3 122 222 eurot, põhitegevuse tulem 43 245 eurot, investeerimistegevus investeerimistegevus 406 385 eurot, finantseerimistegevus summas 54 755 eurot ning likviidsete varade muutus summas 417 895 eurot.

§ 2.   Volituste andmine linnavalitsusele

  Linnavalitsusel on õigus teha klassifikaatori muudatustest tulenevaid täpsustusi.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Aleksander Kask
volikogu esimees

Lisa Sindi linna 2013 eelarve.

/otsingu_soovitused.json